Bezoek ook Vestia Warmtetechniek
banner 300x250px

Kies een erkend bedrijf

Het geven van een goed advies en het verantwoord installeren van een haard of kachel vereist vakmanschap, feeling en betrouwbaarheid. Kies daarom altijd voor een erkend installateur, die bewezen heeft over de nodige vakbekwaamheid en kennis te beschikken. ‘Stook op zeker!’... en kom dan ook gerust bij ons binnen om je te laten informeren en/of adviseren.

 De gegarandeerde kwaliteit van de NHK

Vestia is aangesloten bij Stichting Nederlandse Haarden en Kachelbranche en dus NHK-detaillist. De NHK verkoop-installatie detaillist staat voor ‘Vakmanschap’, ‘Verantwoordelijkheid’ en ‘Veligheid’, waarmee de NHK gegarandeerde kwaliteit kan bieden. Dit houdt in dat je het recht hebt om een geschil over de kwaliteit van een haard of kachel, en de installatie daarvan, voor te leggen aan de Stichting Geschillencommissie Sfeerverwarming. Deze onafhankelijke stichting buigt zich over je zaak en doet snel uitspraak, welke bindend is voor beide partijen. De branche staat garant dat die uitspraak ook daadwerkelijk en vlot wordt nagekomen. Gegarandeerde kwaliteit dus.

 

CO-vrij gecertificeerd

Per 1 april 2023 is een nieuwe wetgeving in werking getreden; het wettelijk CO-stelsel.
Dat betekent dat alleen CO-vrij gecertificeerde bedrijven werkzaamheden mogen uitvoeren aan een gasverbrandingsinstallatie en deze in werking mogen stellen. Wij zijn daartoe gecertificeerd door de branche certificerende instantie KIWA. Onder toeziend oog van hen zien we erop toe dat we ook op dit gebied vakbekwaam te werk blijven gaan.

 

 

Erkend installateur

De branchevereniging Stichting NHK heeft, om consumenten zekerheid te bieden dat een installateur over de juiste kennis en kunde beschikt om haarden en kachels op een goede en veilige manier te installeren, enkele jaren geleden het initiatief genomen voor een officiële erkenningsregeling voor installateurs van sfeerverwarming (Stichting EVIS). Aan zo’n erkenning kunnen de betere installateurs worden herkend, waarbij je zeker weet dat je met een vakbekwaam bedrijf te maken hebt.

Elk jaar opnieuw worden alle erkende bedrijven door deze stichting beoordeeld of zij nog aan de strenge eisen voor erkenning voldoen. Maar ook tussentijds worden de door erkende bedrijven uitgevoerde of nog in aanbouw zijnde projecten steekproefsgewijze door speciaal opgeleide inspecteurs beoordeeld.

 

Erkend duurzame energie bedrijf

Op grond van de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (RES) bevordert de Nederlandse overheid dat houtgestookte haarden, kachels en ketels alleen nog worden geïnstalleerd door, of onder toezicht van, een gecertificeerde installateur die in het bezit is van een diploma van een namens de overheid geaccrediteerde vakopleiding.

Erkend DE-bedrijven laten alle door hen verkochte houtgestookte haarden, kachels en ketels installeren door, of onder toezicht van, zo’n gecertificeerde DE-installateur. Zo weet je zeker dat het toestel is geïnstalleerd door een vakkundig installateur die, om zijn certificering geldig te houden, regelmatig moet deelnemen aan opleidingen en examens die namens de overheid jaarlijks worden gecontroleerd en geaccrediteerd.